NewTraveler
ประเทศไทย  พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน   2019-04-22 14:39:53  
ความคิดเห็น(0)  เปิดดู(168)  ชอบ(0)  ไร้สาระ(0)

พระราชวังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระราชวังโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้บูรณะครั้งใหญ่ โดยสร้างพระที่นั่ง พระตำหนัก และตำหนักต่าง ๆ ขึ้นมากมายเพื่อใช้เป็นที่ประทับรับรองพระราชอาคันตุกะ และพระราชทานเลี้ยงในโอกาสต่าง ๆ
ทางเข้าชม ประตูเล็กๆทางด้านขวามือครับ
จำหน่ายบัตรเข้าชม 30 บาท สำหรับผู้ใหญ่ เด็ก นักเรียน นักศึกษา 20 บาท
ถนนพระนารายย์เข้ามาจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เป็นพระที่นั่งทรงปราสาทโดยจำลองมาจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาทในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมรูปหล่อสำริดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขนาดเท่าพระองค์จริงในฉลองพระองค์เต็มยศจอมพลทหารบกเพื่อนำมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งองค์นี้จนถึงปัจจุบัน
พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ เป็นพระที่นั่งองค์สุดท้ายที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน เป็นพระที่นั่งที่สร้างขึ้นโดยชาวสยามเชื้อสายจีนฮากกาเพื่อถวายแด่รัชกาลที่ 5
หอวิฑูรทัศนา สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 เพื่อใช้เป็นที่ทอดพระเนตรโขลงช้างป่า และภูมิประเทศโดยรอบพระราชวัง เป็นหอสูง 3 ชั้น ทาสีเหลืองสลับแดง
ที่ป้ายเขียนว่าตำหนักเก้าห้อง
ตำหนัก และเรือนของพระบรมวงศ์ฝ่ายใน
อาคารสีเหลืองหลังคาแดงเป็นพระที่นั่งวโรภาษพิมาน รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2415 เพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการ และใช้เป็นที่ประทับ เป็นตึก 2 ชั้น
ทีนี้เราไปต่อกันบริเวณลานจอดรถ ครับ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร รูปแบบจะเป็นใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมกอทิกเลียนแบบโบสถ์คริสต์ครับ
ถ้าจะไปต้องนั่งกระเช้าข้ามคลองครับ
ถ่ายรูปขณะนั่งกระเช้าครับ บอกเลยว่าเสียวมาก
พระอุโบสถด้านหน้า
พระอุโบสถด้านข้าง
แสดงความคิดเห็น

Booking.com